02 април 2009

- Господин прокурор, съседът ме обиди на публично място.

- Господин прокурор, съседът ме обиди на публично място.
- И какво ви каза?
- Да вървя по дяволите.
- Е, и?
- Идвам право при вас.

Няма коментари:

Публикуване на коментар