02 април 2009

Обвиняем за тежко престъпление пита своя бъдещ защитник.

Обвиняем за тежко престъпление пита своя бъдещ защитник:
- И колко ще ви дължа, господин адвокат?
- Нищо.
- Как така нищо?
- Всичко ще ми платите предварително.

Няма коментари:

Публикуване на коментар