23 март 2009

Един наркоман пияница и гей излизат от болница.Докторът им казал:

Един наркоман пияница и гей излизат от болница.Докторът им казал:
-Ти пияицо ако пиеш още един път ще умреш.Ти наркомане ако пушиш още един път ще умреш.И за теб це отнася геьо.
-Добре -казали те.Като излезли пияницата видял бар и си казал:
-Е какво пък като умра и на небето ще пия.Наркомана варвял ,а гея зад него.Наркомана видял на земята запалена цигара.Тогава гея му казал:
-Ако се наведеш и двамата умираме

Няма коментари:

Публикуване на коментар